Constructie

Eindhoven

Opdrachtgever

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Architect

Architecten aan de Maas

Installatie

Deerns raadgevende ingenieurs

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2016
Projectnr. 9771

Catharina Ziekenhuis

Nieuwbouw hoofdentree 

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven heeft aan de zuidzijde van de oude hoofdentree een nieuw pand gebouwd (gebouw Z), dat dient als nieuwe hoofdentree voor het gehele complex en waarin een gedeelte van de cardiologische afdeling is ondergebracht.

Daarnaast is de ruimte tussen Gebouw Z en de oude entree van overdekt met een “corridor” en een loopbrug ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer van Gebouw Z naar Gebouw H.

Aronsohn Constructies was in het ontwerpteam verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het nieuwe gebouw van het Catharina Ziekenhuis naar een ontwerp van architectenbureau Architecten aan de Maas. In het ontwerp is rekening gehouden met een uitbreiding van 3 bouwlagen aan de oostzijde van het gebouw.

Constructie

In verband met het beperken van overlast voor patiënten en de primaire processen (operaties en zorg) eiste het CZE een trillingsvrij in te brengen paalsysteem voor het Catharina Ziekenhuis. Om het aantal palen en daarmee de poerafmetingen te beperken is gekozen voor een fundexpaal met groutinjectie. Ter plaatse van de “corridor” tussen gebouw Z en gebouw H kon worden volstaan met een fundering op staal. Gebouw Z heeft in hoofdzaak een verticale draagstructuur met kolommen en enkele prefab stabiliteitswanden.

De puntvormige belastingen uit de kolommen worden door poeren afgedragen naar de palen. Tussen de poeren zijn betonnen balken voorzien, die de begane grond dragen. Doordat er sprake is van een hoogteverschil van circa 1 meter tussen de zuidzijde en de noordzijde van het gebouw heeft de begane grondvloer 2 niveaus. Boven de kelder bevindt zich een breedplaatvloer (d=250 mm) op 50- peil. Daarbuiten zijn kanaalplaatvloeren (h=200 mm) met een druklaag (70-50-70 mm) voorzien op een (constructieve) hoogte van 1.270 – peil. Het bouwkundige peil ligt hier op 920 – peil.  Het verschil tussen bouwkundig peil en constructief peil is zo gekozen omdat een deel van de vloer buiten de gekromde glazen pui steekt. In de hoogte van 350 mm is het mogelijk om aan de buitenzijde een afwerking in de vorm van bestrating aan te brengen en aan de binnenzijde de thermische schil op de begane grondvloer te leggen.

Gebouw Z

Gebouw Z kent in langsrichting 9 stramienen van 7,2 meter en in breedterichting een stramienverdeling van 7,2 meter – 9,0 meter – 9,0 meter – 7,2 meter. Rondom steken de verdiepingsvloeren 450 mm voorbij de buitenste stramienen. De bovenbouw van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit breedplaatvloeren (d-250 mm) met verzwaarde kolomstroken (bxh 2700×450 mm), dragende prefab gevelelementen vanaf de eerste verdiepingsvloer en prefab betonkolommen. Om de entreehal zoveel mogelijk vrij van obstakels te laten zijn, is het aantal wanden op de begane grond zo veel als mogelijk beperkt. De prefab betonkolommen op de begane grond zijn rond 550 mm of vierkant 500. Boven de eerste verdiepingsvloer kan worden volstaan met prefab kolommen vierkant 450. Op een deel van de 3everdieping bevindt zich de technische ruimte in een eenvoudige staalconstructie. In verband met de mogelijke uitbreiding van de verdiepingsvloeren zijn de prefab betonkolommen doorgetrokken.

De stabiliteit boven de eerste verdiepingsvloer wordt voornamelijk verzorgd door de dragende prefab gevelelementen. Via de eerste verdiepingsvloer van het Catharina Ziekenhuis wordt de windbelasting uit de prefab gevelelementen overgedragen naar de prefab betonwanden op de begane grond; de wanden van de liftschacht, de prefab betonwanden naast de fietsenstalling (as ZB) en de hellingbaan (as ZD) en de wand op as Z4. De stabiliteitswanden op de begane grond bevinden zich excentrisch ten opzichte van het zwaartepunt van de windbelasting. Dat betekent dat per windrichting alle wanden mee worden genomen in de afdracht van de windbelasting naar de fundering om de excentriciteit van de windbelasting op te kunnen vangen.

Meer lezen over de markt gezondheidszorg ? Klik hier.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

7.100 m2

Bouwsom totaal

€ 6.543.000,-

Bouwsom constructie

€ 2.416.000,-

Expertises

Ontwerp
Uitvoering
Bestek en kostenraming

Publicaties & prijzen