Bouwmanagement

Eindhoven

Opdrachtgever

TU/e afdeling Vastgoed

Architect

Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv, Amsterdam

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

1999
Projectnr. 8136

Cascade TU/E

Ten behoeve van de faculteit Natuurkunde van de TU Eindhoven is gebouw Cascade ontworpen waarin laboratoriumonderzoek naar turbulentie, werveldynamica, gasdynamica en aero akoestiek verricht wordt. Het gebouw vormt ogenschijnlijk een geheel met het naastgelegen gebouw Spectrum dat aansluitend op dit gebouw is ontwikkeld door hetzelfde team.

De oppervlakte van het gebouw omvat circa 7.200 m2 BVO. Het gebouw vormt ogenschijnlijk een geheel met het naastgelegen gebouw Spectrum dat aansluitend op dit gebouw is ontwikkeld door hetzelfde team.

Driedelig gebouw

Het gebouw bestaat globaal uit 3 delen. Een laagbouw van circa 30×32 m2 waarin onder andere een laboratorium voor aero akoestiek en een ruimte met schokbuizen zijn onderge­bracht. Een windtunnelhal van circa 14×32 m2. Een “hoogbouw” met een plattegrond circa 30×30 m2 van 5 lagen. Op de begane grond bevinden zich laboratoria. De kantoren bevinden zich op de verdiepingen, aan de gevels. Het hart van het gebouw wordt gevormd door een vide vanaf de 1e verdieping een vide tot aan het dak waar plaats is voor hoge lab opstellingen.

De voorbereidingen en de realisatie hebben zich gekenmerkt door een grote druk op de planning en kosten. Gewerkt is met uitvoerende partijen in een bouwteam vanaf de voorbereidingen. Er was sprake van een te korte voorbereidings- en uitvoeringstijd doordat de keuze van de locatie lang op zich heeft laten wachten, terwijl de opleveringsdatum, vanwege een gedwongen verhuizing, reeds lange tijd vaststond. Voorbereidingen en uitvoering zijn hierdoor deels overlappend tot stand gekomen voor een toch redelijk complex gebouw. Het bouwmanagement is hierbij in al zijn facetten aan de orde geweest om het project voor de opdrachtgever toch naar tevredenheid te kunnen afronden.

Meer over dit project?

Neem contact op met Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

7.200 m2

Bouwsom totaal

€ 8.600.000,-

Bouwsom constructie

Expertises

Bouwmanagement
Constructies en toezicht

Publicaties & prijzen