Constructie

Amsterdam

Opdrachtgever

Programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum Amsterdam

Architect

Cruz y Ortiz Sevilla/Amsterdam

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2007
Projectnr. 8369

Ateliergebouw Rijksmuseum

In het nieuwe ateliergebouw voor het Rijksmuseum werd de restauratieafdeling voor het museum gecombineerd met de opleiding tot restaurateur van het ICN.

In het nieuwe gebouw van 10.000 m2 is het voormalige veiligheidsinstituut uit 1900 opgenomen. Het project kenmerkt zich door zowel een complexe binnenstedelijke locatie als een complexe renovatie. Vanwege de te realiseren m2 op de bouwlocatie en de beperking van de bouwhoogte werd een kelder voorzien over het volledige bouwperceel, dit leidde tot een diepe bouwput direct langs bestaande monumenten. In het ontwerp is in dit verband gekozen voor een oplossing met onderwaterbeton. Vanwege de aanwezigheid van kunst in de kelders is een absolute waterdichtheidseis aan de kelder gesteld. Hiertoe is in het ontwerp en uitvoering ruim aandacht besteed aan het voorkomen van watervoerende krimpscheuren, onder ander door het toepassen van koeling.

Vanwege de kortsluiting van het Rijksmuseum met het ateliergebouw werd een tunnel gemaakt onder het bestaande veiligheidsinstituut. Samen met het hergebruik van dit gebouw heeft dit geleid tot diverse funderingsuitbreidingen en extra palen. Teneinde scheurvorming in de toekomst te voorkomen is bij het ontwerp nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze van uitvoering van de extra funderingspalen. Door het beperken van de stijfheidverschillen als gevolg van de funderingsaanpassingen werd de kans op toekomstige zettingen tot een minimum gereduceerd.


Meer weten over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Omvang:

10.000 m2 bvo

Bouwsom totaal

€ 14.000.000,-

Bouwsom constructie

€ 5.600.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestek- en detailtekeningen
Toezicht uitvoering bouwput

Publicaties & prijzen