24 January 2023 Blogs

Winkelcentrum Zuidplein: voortdurend in beweging

Winkelcentrum Zuidplein is met ruim 50 eigenaren een centrum welke nooit stilstaat en voortdurend in verandering is. Bij Aronsohn anticiperen we hierop door constructies te ontwerpen die flexibel zijn richting de toekomst en waarvan tijdens verbouwingen de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Deze aanpak resulteert in mogelijkheden en oplossingen om winkelunits te veranderen zonder ingrijpende maatregelen. Aronsohn is gedurende de jaren na de oplevering altijd betrokken gebleven bij de meer dan 200 kleine en grote verbouwingen.

Binnen de gehele nieuwe gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid lag het voor de hand om ook de openbare gebieden van het winkelcentrum te upgraden. Ook nu mochten we weer onze bijdrage leveren bij deze renovatie met diverse, stevige constructieve aanpassingen.

Historie

Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is in 1972 in gebruik genomen en heeft een uitgestrekt grondoppervlak van circa 350×200 meter met een totaal oppervlak van ruim 100.000 m2, bestaande uit winkels met onderliggende parkeerlagen en pleinen met winkelstraten. Het behoort daarmee tot een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland met circa 11 miljoen bezoekers per jaar. Winkelcentrum Zuidplein is destijds ontworpen door Architectenbureau H.D. Bakker N.V. te Rotterdam en Aronsohn heeft toen ook de constructie ontworpen. Het winkelcentrum bestaat uit twee parkeerlagen met erboven winkelniveaus die aansluiten op het metrostation Zuidplein. Dit zorgt voor een zeer goede bereikbaarheid per openbaar vervoer.

De bestaande constructie is gemaakt met een kolomstructuur van 7,5×15 meter voor de parkeerlagen met erboven een kolomstructuur van 15×15 meter voor de winkels voor optimale flexibiliteit. Omstreeks 1992 is het winkelcentrum aan de noordzijde uitgebreid met een extra entree en Atrium met twee naastliggende woontorens. Vervolgens is rond 2000 een grote upgrade gedaan waarbij veel passages een verhoogd dak hebben gekregen.

Ontwikkelingen huidige renovatie

Circa 4 jaar geleden heeft de VvE Zuidplein het initiatief genomen om Did Vastgoedontwikkeling in de arm te nemen voor de nieuwe upgrade van het winkelcentrum. Tconcept is verantwoordelijk voor het ontwerp van alle aanpassingen. Aronsohn Constructies heeft voor alle aanpassingen en uitbreidingen het constructief ontwerp gemaakt en vanaf het begin van het ontwerp de constructieve mogelijkheden verkend en geadviseerd en later uitgewerkt en begeleid in de uitvoering.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • nieuwe lift in het atrium met vergroting van de liftput en het verwijderen van de loopbrug achter de gevel;
  • renovatie van de koepel van het atrium met het vernieuwen van plafonds, verlichting en wanden in alle passages;
  • verwijderen van galerijen en bruggen op niveau 4 (niveau 3 en 4 zijn de winkellagen, niveau 1 en 2 zijn parkeerlagen);
  • op niveau 3 en 4 zijn de winkelpuien vernieuwd en gestroomlijnd voor meer ruimtelijkheid;
  • toevoeging verticale ontsluiting door nieuwe roltrappen en lift op het centrale plein;
  • een nieuwe verbinding op niveau 1 tussen de wijk Carnisse met de nieuwbouw Hart van Zuid en busstation;
  • uitbreiding aan de westzijde met 5.000 m2 als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid;
  • nieuwe doorbraak in het bestaande winkelcentrum zodat er een verbinding ontstaat met de nieuwbouw van Hart van Zuid;
  • verduurzaming van het gehele complex door het plaatsen van PV-panelen op grote delen van de daken.

Door het geheel in 9 fasen te renoveren en intensief met de winkeliers te communiceren heeft Bouwbedrijf Constructif ervoor gezorgd dat deze complexe ingrepen midden in het winkelcentrum konden plaatsvinden terwijl het winkelcentrum met alle omliggende winkels open zijn gebleven.

Nieuwe roltrappen centrale plein

Voor de nieuwe roltrappen op het centrale plein zijn nieuwe sparingen met een fundering aangebracht om extra ondersteuningen aan de vloeren te geven. De geringe beschikbare werkhoogte van maar krap 2,4 meter vormden bij het ontwerp een beperking bij de keuze voor palen met een hoge draagkracht (zie fig. 1). Door schroefinjectiepalen met grote boorpunt is voor de stijvere Tubex-palen met groutinjectie een redelijk alternatief gevonden.

Met platte vijzels in de nieuwe staalconstructie is het verschil in stijfheid opgelost en zijn vervormingen in de bestaande betonconstructies voorkomen (zie fig. 2). Geweldig om te zien dat met eenvoudige middelen de vijzels op spanning gebracht worden.

Door alle kennis van de bestaande constructies heeft Aronsohn ook hiervoor weer de constructies kunnen ontwerpen met oog voor duurzaamheid en circulariteit door zoveel mogelijk hergebruik van de bestaande staalconstructies. Daarmee is het een mooi voorbeeld hoe een gebouw 50 jaar geleden door Aronsohn reeds toekomstbestendig ontworpen en gedetailleerd is.

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het winkelcentrum in januari 2023 opgeleverd.

Bekijk ook de projectpagina van Winkelcentrum Zuidplein.

ing. Peter van den Broek RC

Projectleider | Aronsohn Constructies

Neem contact op

Meer