18 December 2023 Blogs

Herontwikkeling van voormalige V&D gebouwen

Dikwijls blijkt renovatie of herbestemming van bestaand vastgoed een voor de toekomst goede investering. Al helemaal met de steeds hogere duurzaamheidseisen die momenteel maatschappelijk aan gebouwen gesteld worden. Voorbeelden zijn het verlagen van de CO2-footprint en materiaalgebruik en het hergebruik van bestaande materialen. Maar de meeste besparing wordt gevonden wanneer we de draagconstructies van bestaande gebouwen zoveel mogelijk kunnen behouden en hergebruiken. Met onze jarenlange ervaring, kennis en kostendeskundigheid op het gebied van herontwikkeling van bestaand vastgoed adviseert Aronsohn om met u de juiste afwegingen te maken.

Uitdagingen van herontwikkeling

Herontwikkeling van bestaande panden -of dat nu alleen het casco overblijft, of dat het slechts gaat om herinrichting- komt met specifieke en vaak unieke uitdagingen. Die uitdagingen zitten vaak in de verschillen tussen de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten en de nieuwe functionele eisen, die aan het aan te passen gebouw worden gesteld. Bij een bestaande constructie hebben we nu eenmaal te maken met een ‘al aanwezige’ draagcapaciteit. Hetzelfde geldt voor de vrije hoogte en de lay out van de draagstructuur. Uiteraard is het dikwijls mogelijk deze zaken, binnen redelijke grenzen, constructief aan te passen, maar altijd zal moeten worden afgewogen welke financiële of praktische consequenties dit met zich meebrengt. Gedegen kennis en onderzoek zijn dan de basis voor het nemen van de juiste beslissingen.

Daarnaast levert onze innovatieve aanbestedingsmethode, waarbij we uitvoeringskennis in het ontwerpproces inbrengen, zich uitermate goed voor het verlagen van de risico’s, wanneer het gaat om herontwikkeling van bestaande gebouwen. Tot slot beschikt Aronsohn over een gedetailleerd archief met constructiegegevens van de meer dan 10.000 door Aronsohn verzorgde projecten in Nederland. Hiermee hebben wij een flinke kennisvoorsprong bij het renoveren van deze panden.

 

V&D

De V&D gebouwen van Aronsohn

Deze voorsprong is zeker van toepassing op diverse V&D-gebouwen verspreid over heel Nederland, waar Aronsohn verantwoordelijk was voor het constructieve ontwerp. Aronsohn is jarenlang verbonden geweest met de ontwikkeling van verschillende V&D-gebouwen, waaronder het gebouw aan de Hoogstraat, in het centrum van Rotterdam.

Andere voorbeelden betreffen: de V&D gebouwen in Groningen (Grote Markt),’s-Hertogenbosch (Pensmarkt), Amsterdam (Van der Madeweg), Zeist (1e Hogeweg), Tilburg (Heuvelstraat), Utrecht (Roelantdreef), Eindhoven (winkelcentrum Woensel) en Rotterdam (winkelcentrum Zuidplein). Met een geschiedenis die teruggaat tot 1927, beschikken wij over een schat aan archiefinformatie met betrekking tot de vele V&D gebouwen.

Grondige beoordelingen

Aronsohn Constructies biedt overigens niet alleen constructief advies aan, maar ook concrete oplossingen. Met inspectie- en archiefonderzoek kunnen wij u een grondige beoordeling geven van de mogelijkheden tot aanpassing of hergebruik van de constructie van de gebouwen. Een deskundige inventarisatie van de constructie is immers essentieel voor een succesvolle revitalisering.

Dat geldt uiteraard niet alleen voor gebouwen waarvoor wij het constructieve ontwerp hebben gemaakt. Ook projecten die niet door Aronsohn zijn uitgevoerd, kunnen wij nieuw leven inblazen. Aronsohn heeft zich op dit vlak al keer op keer bewezen, met succesvolle projecten waarbij oude gebouwen een nieuwe bestemming kregen.

ir. Michael de Zwart

Directeur | Aronsohn Constructies

 

 

 

 

 

Meer lezen over transformaties, renovaties en herontwikkeling? Lees dan ook:

Het hergebruik van het Zuiderstrandtheater
Het Zandkasteel transformatie
Naturalis gebouw

 

Foto’s V&D: Kraaijvanger Architects

Meer