20 January 2022 Nieuws

Nieuwbouw voor Medisch Centrum Leeuwarden

In het strategisch vastgoedplan heeft het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) de ontwikkeling van het vastgoed voor de komende decennia vastgelegd. Het vastgoedplan, dat meerdere fases omvat, behelst de sloop en instandhouding van het bestaande vastgoed en grootschalige nieuwbouw. Aronsohn Constructies is verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp van de nieuwbouw en de tijdelijke voorzieningen die nodig zijn voor het in stand houden van de resterende delen van de gesloopte gebouwen.

De bestaande gebouwenvoorraad van het MCL is gebouwd in diverse periodes van 1968 tot en met 2017 eindigend met de bouw van de SEH. In deze periode hebben diverse uitbreidingen en verbouwingen plaats gevonden. De komende 10 jaar zal worden gebouwd in twee stappen, waarbij wordt gestart met de afdelingen die technisch en functioneel zijn verouderd.

Het eerste deel is gereed in 2025 met de nieuwbouw van het operatiecomplex met dagcentrum en de IC. In dit bouwdeel wordt tevens ruimte voor de radiologie en SEH/dokterswacht in casco gereserveerd, welke in de volgende stap zal worden afgebouwd. Daarna volgt het vernieuwbouwen van de poliklinieken en klinieken ter vervanging van de witte bouwdelen, waarbij de focus zal liggen op éénpersoonskamers. Daarnaast worden dan het laboratorium, de CSA, facilitaire voorzieningen en stafwerkruimten uitgewerkt. Tevens worden dan ook de Radiologie en de SEH/dokterswacht afgebouwd.

Het MCL wordt een State of the Art ziekenhuis, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde beeldvormende apparatuur in een hybride OK ruimte en waar “spreken aan de beademing” mogelijk wordt gemaakt door een hypermoderne IC. Uiterlijk in 2035 moet er een bijna volledig nieuw MCL staan.

 

Meer