26 April 2022 Blogs

Werkgroep HOUT!

De vakbladen staan er vol mee: Hout is Hot! Bij elke nieuwe ontwerpvraag komt het onderwerp steevast langs, want bouwen in hout heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen.

En daarbij gaan we heel wat verder dan wanden in HSB of het incidenteel toepassen van een gelamineerde ligger (Glulam) boven een atrium. Nee, het gaat dan over complete dragende skeletten in hout of op zijn minst alle vloeren in CLT, Kerto Ripa of Lignatur.

En niet alleen in grondgebonden woningbouwprojecten of bij 2-laagse kantoren. Ook bij volwassen utiliteitsbouwprojecten en zelfs woontorens tot 75 meter hoog wordt het materiaal hout steeds vaker mee genomen in de keuze als alternatief voor het meer vertrouwde staal en gewapend beton.

Gunstige eigenschappen

Enerzijds is dit te verklaren uit de toegenomen kennis van het materiaal en de constructieve eigenschappen. Maar ook door het grotere aanbod aan nieuwe houtproducten dat de laatste jaren, vaak vanuit de meer traditionele houtbouwlanden zoals Oostenrijk, Duitsland en de Scandinavische landen, op de Nederlandse markt is gekomen.

Anderzijds is er grote interesse in de gunstige eigenschappen van hout bij de discussies over hernieuwbare grondstoffen en de capaciteit om CO2 op te slaan. Het wordt door vele betrokkenen, van ontwikkelaars tot ontwerpers en van gebruikers tot de bouwers, gezien als een groot potentieel om invulling te geven aan hun duurzaamheidsambities.

 

Verdieping van kennis

Bij Aronsohn zijn we van oudsher natuurlijk wel vertrouwd met constructies in hout. Met Triodos Bank hebben we in 2019 een prachtig project afgeleverd dat voldoet aan alle moderne eisen op het gebied van duurzaamheid. Toch hebben we bij Aronsohn besloten om onze kennis van hout nog verder te verdiepen en om deze kennis eenvoudiger toegankelijk te maken voor onze collega’s.

Daartoe is er een speciale werkgroep HOUT opgestart. De werkgroepleden, vertegenwoordigers van de ontwerpers, constructeurs en modelleurs binnen ons bureau, zijn inmiddels al enige tijd enthousiast aan de slag. Er zijn cursussen gevolgd, seminars bijgewoond en voor de interne kennisoverdracht zijn de eerste lunchpresentaties gehouden.

Op deze manier zijn wij er van overtuigd dat Aronsohn haar klanten en ontwerpteampartners nog beter kan adviseren over de toepassing van dit veelzijdige én moderne bouwmateriaal.

ing. Kees de Koning

Projectleider | Aronsohn

 

 

 

 

 

                         Foto: Triodos stabiliteitskern in CLT (Bert Rietberg, J.P. van Eesteren)

Meer