21 September 2022 Nieuws

Ontwerpteam voor House of Quantum geselecteerd

Ontwerpteam HoQ

Quantum Delta NL heeft het ontwerpteam samengesteld voor het ontwerp van het House of Quantum, dat bekend moet komen te staan als de slimste 12.000 vierkante ‘quantummeters’ van Europa. Het ontwerpteam bestaat uit architectenbureau cepezed en ingenieursbureaus Deerns en Aronsohn. De drie partijen zijn los van elkaar geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding.

Voor deze beoogde hoofdlocatie van het House of Quantum (HoQ) is een kavel gereserveerd op TU Delft Campus, waar al eerder gebouwen naar ontwerp van cepezed zijn gerealiseerd. De bedoeling is dat het gebouw gaat fungeren als het fysieke centrum voor quantumtechnologie, waar wetenschap en industrie elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Op basis van het uiteindelijke ontwerp, dat in de loop van volgend jaar zal worden opgeleverd, en de ontwikkeling van de HoQ businesscase, zal een definitieve go/no-go voor de bouw worden gegeven.

Naast het bovengenoemde, zal HoQ onderdak bieden aan verschillende gelieerde initiatieven en faciliteiten. Zo komen er testbeds voor quantumcomputers, quantumnetwerken en quantumsensoren. Dit zijn gedeelde hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten waar vanuit Quantum Delta NL fors in wordt geïnvesteerd. Hiermee krijgt de industrie toegang tot high-tech faciliteiten, voor het ontwikkelen en testen van quantumtechnologie, die veelal te kostbaar zijn om individueel te realiseren. Ook zal er ‘s werelds eerste Centre for Quantum and Society worden ondergebracht: een zowel fysieke als digitale omgeving waar quantum community en maatschappij zullen samenwerken aan het ethische en maatschappelijke aspect van quantumtechnologie, met het doel deze in te zetten voor maatschappelijke vooruitgang. Zo zullen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en burgers gezamenlijk ethische, wettelijke en maatschappelijke normen ontwikkelen.

De verdere ontwikkeling van het House of Quantum wordt gedaan in nauwe samenwerking met het ASR Dutch Science Park Fund dat investeert in commercieel te exploiteren vastgoed gelegen op Nederlandse science parks. Naar verwachting wordt in 2025 House of Quantum in Delft in gebruik genomen. Daarnaast beoogt Quantum Delta NL HoQ-locaties te openen in Amsterdam, Twente en Eindhoven. In Delft wordt ook in november a.s. al een eerste vestiging geopend.

 

Meer