24 January 2023 Nieuws

Michael de Zwart
directeur bij Aronsohn

Aronsohn

Wij zijn verheugd u mede te delen dat ir. Michael de Zwart op
1 januari jl. is toegetreden als directeur van ons adviesbureau.

Michael startte in 2020 bij Aronsohn als adjunct-directeur. Daarvoor heeft hij o.a. gewerkt bij Corsmit, Royal Haskoning DHV en Iv-Consult. Inmiddels is Michael binnen ons adviesbureau betrokken bij diverse mooie projecten, zoals de nieuwbouw van Districtskantoor van politie Walcheren in Middelburg, de uitbreiding van winkelcentrum Hart van Zuid in Rotterdam en diverse hoogbouwprojecten.

De benoeming van Michael tot directeur is een logisch gevolg van zijn inzet van de afgelopen jaren en van de groei en ambities van onze organisatie. Net als de andere directieleden is en blijft Michael vakinhoudelijk betrokken bij onze projecten.

 

Wij spreken het volste vertrouwen uit dat met het toetreden van Michael de Zwart weer een belangrijke stap is gezet om de continuïteit van Aronsohn te waarborgen en om een verdere uitbouw van de organisatie als klant- en kwaliteitsgericht, innovatief en creatief adviesbureau voor de bouw te kunnen realiseren.

Meer