06 October 2020 Nieuws

Electrical Sustainable Power Lab TU Delft

ESP Lab

De TU Delft heeft een nieuw en gecombineerd hoogwaardig elektrotechnisch onderzoekslaboratorium, het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab). Het ESP lab vervult een sleutelrol in de toekomst van duurzame elektriciteitsvoorziening en de verduurzaming van energiesystemen door de toepassing van hernieuwbare bronnen, intelligente netten en energiebesparing. Het nieuwe laboratorium onderscheidt zich doordat technologieën met verschillende magnetische velden onder één dak worden samengebracht en is uniek in de wereld.

Het smart grids laboratorium biedt de unieke mogelijkheid om grootschalige simulaties te verrichten als ‘hardware in the loop’ en experimenten realtime te volgen. Daarbij wordt ingezoomd op duurzame en intelligente opwekking, transport, distributie, conversie en gebruik van elektrische energie, met als maatschappelijk doel: betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteit voor iedereen.

De bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden voor het ESP lab zijn conform planning opgeleverd en de faculteit is inmiddels gestart met de inrichting. Het ESP lab zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 volledig operationeel zijn.

Aronsohn Management heeft de directievoering en het bouwmanagement van deze renovatie verzorgd, inclusief het bouwkundig constructieve toezicht op basis van risicogestuurde kwaliteitsborging. Bij dit project is de fase A/B methode van Aronsohn toegepast met een prachtig en uniek laboratorium als eindresultaat.

Meer