30 January 2023 Nieuws

DO afgerond van nieuwbouw Physics TU Delft

Het Definitief Ontwerp van de nieuwbouw Physics voor de TU Delft is afgerond!

Nieuwbouw Physics is onderdeel van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de Technische Universiteit in Delft. De nieuwe huisvesting zal ruimte bieden aan de afdelingen Imaging Physics (ImPhys), Quantum Nanoscience (QN) en het specifieke onderwijsprogramma van de faculteit TNW voor de opleiding Physics van de faculteit.

Het gebouw zal uit circa 23.000 m2 BVO bestaan. Binnen deze oppervlakte worden een vijftal hoogwaardige labtypologieën, onderwijs ruimte, kantoorruimten en algemene ruimten gerealiseerd. Aan dit programma zijn zeer hoge eisen gesteld aan onder andere een zeer laag maximaal trillingsniveau (t/m VC-F niveau), magneetveldgevoeligheid (<20nT) en hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. De strenge eisen zijn benodigd voor het uitvoeren van hoogstaand en innovatief onderzoek op het gebied van onder meer beeldvormingstechniek, quantumtechnologie en nanotechnologie. Dit alles past binnen ambities van de TU Delft om een inspirerende en gevarieerde omgeving voor studenten, wetenschappers, ondernemers, medewerkers en bezoekers te creëren. Een leer- en werkomgeving die ontmoeting, interactie en innovatie stimuleert en faciliteert.

Voor dit uitdagende project verzorgt Aronsohn Management het externe projectmanagement en de BIM-regie. Aronsohn is sinds 2020 betrokken bij de aanbesteding van de adviesdiensten, waarna in mei 2021 het ontwerpteam is gestart met het ontwerp en nu zijn we de aanbesteding van de uitvoerende partijen gestart op basis van het goedgekeurde DO+.

Aan het project wordt samengewerkt met Ector Hoogstad Architecten, Royal HaskoningDHV (Installaties & bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid), Pieters Bouwtechniek (Constructies), Deerns (Vaste labinrichting) en Peutz (Advies EMC en trillingen).

De verwachting is dat het Physics-gebouw in 2027 in gebruik kan worden genomen.

Lees meer op onze Physics projectpagina.

 

Impressiefoto: Ector Hoogstad Architecten

Meer