29 November 2021 Blogs

De renovatie van Ahoy Rotterdam; een constructieve uitdaging

Dé locatie voor beurzen, evenementen, concerten, congressen en vergaderingen; het Ahoy complex in Rotterdam. Sinds de oprichting in 1971 zijn de eisen voor evenementen sterk veranderd. Een grote en ingrijpende renovatie van het deel van het complex waar grote sportevenementen en concerten plaatsvinden, het Sportpaleis, stond dan ook al een tijd op de agenda.

De podiumopstellingen van vandaag de dag vragen een aanzienlijk grotere vrije hoogte onder het dak en de mogelijkheid om veel meer en zwaardere apparatuur aan het dak op te hangen dan vroeger. Bovendien was er de wens om de akoestische eigenschappen van de ruimte te verbeteren en de uitstraling van geluid naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Last but not least, wilde men ook de publiekscapaciteit uitbreiden door een nieuwe tribune toe te voegen, grenzend aan het Plaza gebied, die de oorspronkelijk van elkaar gescheiden tribunes aan de noord- en zuidzijde verbindt. Resultaat is een verhoging van de bezoekerscapaciteit naar 15.000 toeschouwers, in een U-vorm rondom de podiumopstelling.

De uitdaging was om al deze werkzaamheden te realiseren, terwijl het Sportpaleis maximaal in gebruik bleef.

Twee daken op elkaar

De aanpassingen van de bestaande dakconstructie waren daarbij de grootste uitdaging. Om aan de huidige eisen te voldoen is onderzocht of het “optillen” en versterken van de bestaande constructie een mogelijkheid zou zijn, maar dit bleek niet haalbaar. Het zou tot op funderingsniveau tot ingrijpende aanpassingen in de constructie leiden.

Om de aanpassingen aan de bestaande constructie te beperken is ervoor gekozen de nieuwe dakconstructie niet meer op het uiteinde van de snavelvormige vakwerken af te steunen, maar dichter bij de ondersteuning van de snavel. Gevolg was wel dat de nieuwe vakwerken niet alleen een aanzienlijk grotere overspanning kregen, maar ook aanzienlijk meer belasting moesten kunnen dragen.

“Dwarsdoorsnede Sportpaleis in de bouwfase met het oorspronkelijke vakwerkspant (blauw) dragend op de uiteinden van de “snavels” en het nieuwe vakwerkspant (geel) dichter bij de ondersteuning van de “snavels”.

De constructief eenvoudigste oplossing was om het bestaande dak te verwijderen en daarna het nieuwe dak aan te brengen. Maar dit zou betekenen dat delen van het Sportpaleis lange tijd aan weer en wind zouden worden blootgesteld. Daarbij komt dat de bedrijfsvoering veel te lang verstoord zou zijn. Om die reden is er voor een alternatieve, maar zeer ongebruikelijke oplossing gekozen: De nieuwe dakconstructie is over het bestaande dak heen gebouwd en het bestaande dak is pas verwijderd, nadat het nieuwe dak wind- en waterdicht was gemaakt. De geometrie van de nieuwe spanten werd dus deels bepaald door de bestaande dakconstructie. De onderrand van de nieuwe vakwerken moest tenslotte vrij blijven van de bovenkant van het bestaande dak.

Assemblage op de parkeerplaats

De onderdelen van de spanten zijn gefabriceerd in de werkplaats van de staalbouwer en op het parkeerterrein naast Ahoy opgebouwd tot een samenstel van twee vakwerken, waarin ook al een deel van de benodigde installaties werd voorgemonteerd. Met een grote mobiele kraan zijn deze samenstellen op de juiste plaats geplaatst.

Tijdens de voorbereiding voor het Eurovisie Songfestival 2021 in het Sportpaleis bleek de organisatie overigens nog ambitieuzer dan voorzien. De belasting die aan de dakspanten moest worden opgehangen was namelijk aanzienlijk hoger dan de 20.000 kg waarop het ontwerp is uitgelegd. In het ontwerp was de combinatie van belasting uit apparatuur en sneeuwbelasting leidend. Maar omdat sneeuw in mei niet te verwachten was, is bij hoge uitzondering, in samenspraak met Bouw- en Woningtoezicht, een hogere belasting aan de spanten in deze periode toegestaan. De spanten konden op deze manier voldoen aan de wensen die de organisatie voor het evenement had.

Lees hier de projectpagina van Ahoy Rotterdam.

ir. Paul Lagendijk
Constructief Ontwerper bij Aronsohn

 

 

 

 

Meer