Bouwmanagement

Eindhoven

Opdrachtgever

TU Eindhoven

Architect

Van Aken

Installatie

Valstar Simonis

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2020
Projectnr. 10355

Zero Emission Lab

ZEL

In 2018 is Aronsohn Management betrokken bij de renovatie van het Motorcellenlaboratorium op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Een op zichzelf staand onderzoeksgebouw dat onderdeel is van Gemini waar de faculteit Werktuigbouwkunde is gehuisvest. Het bestaat uit 8 ‘Motorcellen’ bedoeld voor (langdurige) proefopstellingen van verbrandingsmotoren voor de onderzoeksgroep Multiphase & Reactive Flows. De Motorcellen zijn betonnen ‘bunkers’ waarin motoren beproefd worden met de al bekende brandstoffen en brandstoffen van de toekomst.

Aronsohn heeft namens de TU/e de aanbesteding op basis van een DO+ verzorgd volgens de eigen AB-methode. Na de aanbesteding is een intensief voortraject begeleid om met de adviseurs, uitvoerende partijen en eindgebruiker tot een financieel en kwalitatief haalbare renovatie te komen. In fase A is het ontwerp van Valstar Simonis (Total Engineer) door de uitvoerende partijen geverifieerd. Waar mogelijk zijn na keuring bestaande installaties hergebruikt. Door de Total Engineer en uitvoerende partijen is een gezamenlijk bestek opgesteld voor de uitvoering.

Uitbreiding van werkzaamheden

Voor de uitvoeringsfase heeft de TU/e de rol van Aronsohn Management uitgebreid door ook het interne projectmanagement van de TU/e bij onze projectleider onder te brengen. Hierdoor heeft Aronsohn behalve de directievoering en toezicht ook de volledige communicatie met de interne stakeholders verzorgd (onder andere de gebruikers, beheer & onderhoud, arbeids-, milieu- en veiligheidsdienst, gebouwbeheer, beveiliging en Brandweer).

Doel van de renovatie was het realiseren van een veilige en toekomstbestendige onderzoeksomgeving. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen voor het veilig kunnen uitvoeren van de onderzoeken.  Daarop is besloten het gebouw te renoveren tot het Zero Emission Lab, met de visie dat een laboratorium werd gerealiseerd dat in de Brainport regio een ‘doorlopende engineeringslijn’ biedt aan de TU/e en verschillende bedrijven in de automotive  industrie. Om hieraan te voldoen is ZEL uitgerust met hoogwaardige installaties, waaronder een brandstofinstallatie, technische gassen, een teruglever-installatie voor onderzoeksopstellingen en koel- en ventilatie met een grote omvang ten opzichte van het relatief kleine aantal m².

Het Zero Emission Lab is in augustus 2020 opgeleverd, waarna door Aronsohn ook de nazorg is gecoördineerd.

Meer over dit project?

Neem contact op met Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

650 m²

Bouwsom totaal

€ 2,3 mln

Expertises

Bouwmanagement
Directievoering
Toezicht
Projectfases: DO+ t/m nazorg