Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

ING Vastgoed Ontwikkeling B.V

Architect

Foster and Partners, Londen i.s.m. Bureau Bouwkunde, Rotterdam

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2000
Projectnr. 7300

World Port Center

Het World Port Center kantoorgebouw is gesitueerd op de Kop van Zuid vlak bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Het bestaat uit twee ge­koppelde torens van verschil­lende hoog­te. De “highrise” heeft 32 bouwlagen en is 124 meter hoog. Onder het maai­veld is een twee­laagse parkeerkel­der gemaakt. De totale vloeroppervlakte is circa 58.000 m2.

De stabiliteit van beide torens wordt verzorgd door een in het werk gestorte betonnen kern met een grote slankheid. Daarmee wordt bereikt dat een hoge verhouding tussen het netto verhuurbaar vloeroppervlak en het bruto vloeroppervlak (85%) gerealiseerd kan worden.

Het vloersysteem buiten het kerngedeelte bestaat grotendeels uit in de vloer geïntegreerde stalen liggers en staalplaat­betonvloeren. Deze liggers dragen op de wanden van de kernconstructie en staalbetonkolommen in de gevellijn. Dit bouwsysteem heeft geleid tot een hoog bouwtempo en de inzet van een bouwkraan van beperkte capaciteit.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

58.000m2

Bouwsom totaal
fl 100.000.000,-

 

Bouwsom constructie
fl   37.000.000.-

Expertises

Constructieve ont­werp
Be­stek- en detail­tekenin­gen
Bijbehorende be­reke­ningen