Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, regio ZuidWest

Architect

Atelier Prof. Hans Kollhoff GmbH, Rotterdam

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2005
Projectnr. 8093

Woningen, commerciële ruimte en parkeergarage Zuidkade

Verdeeld over twee bouwkavels zijn in een carrévorm 180 woningen gerealiseerd alsmede diverse bedrijfsruimten op de eerste twee bouwlagen. Per locatie zijn er verschillende woningtypes gerealiseerd:

eengezinswoningen, maisonnettes en appartementen. De beide woontorens zijn circa 55 meter hoog. In het carré is een tweelaagse bovengrondse parkeergarage aanwezig met daarboven een binnentuin.

Beide complexen bestaan uit een in het werk gestort betonnen casco. De vierlaagse gebouwdelen ontlenen hun stabiliteit in de lengterichting aan knooppuntsverstijving. De hogere bouwvolumes zijn in beide richtingen gestabiliseerd door middel van betonwanden. De constructie van de parkeergarage bestaat uit kanaalplaatvloeren met een gewapende druklaag die wordt ondersteund door geïntegreerde stalen liggers en prefab betonkolommen.

Het gehele complex is gefundeerd op Vibro-palen. Van het gebruik van prefab-palen is bewust afgezien, omdat over een groot deel van de bouwlocatie de paalfunderingen van inmiddels gesloopte kades aanwezig zijn, waardoor het breukrisico van prefab palen te hoog was. Alle palen zijn akoestisch doorgemeten om eventuele onregelmatigheden in de paaldoorsnede te signaleren. Omdat doorsnedereducties van minder dan 30% daarbij niet zijn vast te stellen is bij het dimensioneren van de paaldoorsnede daar rekening mee gehouden.

Meer over dit project?

Neem contact op met Kees de Koning

Omvang

180 woningen
Bedrijfsruimten
Parkeervoorziening

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen

Publicaties & prijzen