Constructie

Ede

Opdrachtgever

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Architect

De Jong Gortemaker Algra

Installatie

Valstar Simonis

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2013
Projectnr. 9470

Uitbreiding Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uitbreiding van hoofdentree en zorggebouw

De uitbreiding van het Ziekenhuis Gelderse Vallei bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel was het verruimen van de hoofdentree.

Deze bestaat uit een begane grond waarbij balie- en informatiefuncties zijn ondergebracht en een verdiepingsvloer met een vide naar de restaurant- en verkeersfuncties.

Het tweede onderdeel is het vier verdiepingen tellend zorggebouw met een volledige kelder en een technische laag op de 4e verdieping. Bij dit onderdeel horen ook de twee stralingsbunkers, deze zijn gesitueerd op de begane grond en staan enigszins los van de hoogbouw en zijn uitgevoerd in magnadense beton (soortelijke massa 3,7 ton/m3). De constructie van de hoofdentree bestond uit een staalconstructie met geïntegreerde stalen balk en kanaalplaatvloeren met een gewapende druklaag en stalen dakplaten als dak. Het zorggebouw is opgebouwd uit prefab betonnen kolommen en liggers met daartussen breedplaatvloeren.

BIM en Proces

Bij de uitbreiding van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de opdrachtgever zich als doel gesteld het terugdringen van faalkosten in de bouw en het maximaal benutten van ieders kennis en kunde. Om dit te bereiken zijn twee belangrijke middelen ingezet: het Bouw Informatie Model (BIM) – dat bij Aronsohn werd uitgewerkt via Revit – en een bouwteam. Zowel de opdrachtgever (ZGV), de ontwerpende partijen als ook het bouwconsortium hebben de ambitie uitgesproken om het ‘bimmen’ in het gehele project te benutten. Dit vroeg echter wel om een andere manier van samenwerken.

Het was voor alle partijen wennen; anders met elkaar omgaan, andere processen. Constant moet de nadruk worden gelegd op de voordelen van samenwerking, transparantie en ontzuiling. Het vraagt energie om ingesleten gewoonten te wijzigen en processen te veranderen, maar het resultaat is er naar! Bijzonder is dat met de oplevering van het gebouw ook het BIM werd opgeleverd, hierbij is in samenwerking met de opdrachtgever en de uitvoerende partijen een volledig BIM-traject doorlopen.

Meer over dit project?

Neem contact op met Krikor Cekem

Bruto-vloeroppervlak

10.317 m2

Bouwsom totaal

€ 9.980.000,-

Bouwsom constructie

€ 3.100.000,-

Expertises

Constructief ontwerp en berekeningen
Bestek- en detailtekeningen
Uitwerking tot en met bestek in BIM

Publicaties & prijzen