Bouwmanagement

Utrecht

Opdrachtgever

KNAW

Architect

AAArchitecten

Installatie

Deerns

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2017
Projectnr. 9813

Uitbreiding Westerdijk Institute

Het Westerdijk Institute is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Onderzoekers van het Westerdijk Institute verrichten taxonomisch en evolutiebiologisch onderzoek aan schimmels.

Tevens beheert het Westerdijk Institute een wereldberoemde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën, waaruit andere onderzoekers over de gehele wereld kunnen putten.

Om deze werkzaamheden ook in de toekomst te kunnen blijven doen was het noodzakelijk de huidige huisvesting op de Uithof in Utrecht uit te breiden. Het Westerdijk Institute is hier gehuisvest samen met het Hubrecht Instituut van de KNAW, waarvoor Aronsohn onlangs al de uitbreiding met een geheel nieuwe bouwdeel begeleidde.

De uitbreiding betrof o.a. kantoren, een Cryo-vriezerruimte ten behoeve van de schimmelcollectie, een koelcel, een biofysisch lab, een tweetal BSL-2 labs en een BSL-3 lab. De aanduiding BSL staat voor Biosafety Level. BSL-3 is het op één na hoogste veiligheidsniveau, waarbij hoge eisen werden gesteld aan onder andere de luchthuishouding, luchtdichtheid, inrichting en afwerking van de ruimte. Het realiseren van een dergelijk lab vraagt veel van de ontwerpers en bouwers.

Aronsohn heeft het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid, waarbij voor de contractering van de uitvoerende partijen de fase A/B methode is toegepast.

Meer over dit project?

Neem contact op met Arie van der Ven

Bruto-vloeroppervlak

1.182 m²

Bouwsom totaal

€ 4.300.000

Expertises

Gehele bouwmanagement
Directievoering en toezicht

Publicaties & prijzen