Bouwmanagement

Delft

Opdrachtgever

TU Delft FMVG

Architect

Arcadis

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2016
Projectnr. 10013

Uitbreiding Labs Vliegtuighal Delft

Zeer geavanceerde laboratorium

De Vliegtuighal is het zeer geavanceerde constructies en materialen laboratorium van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Het laboratorium is niet alleen pionier op het gebied van vliegtuigconstructies en materialen (onder andere Glare), maar heeft ook als doel om spin-offs voor andere toepassingen te creëren. In de Vliegtuighal wordt onderzoek gedaan, maar ook practica gegeven. Het is derhalve het werkterrein van zowel wetenschappelijk medewerkers, onderzoekers, promovendi en studenten.

De Vliegtuighal is gebouwd in 1965 en sinds die tijd zijn er op ad hoc basis tal van wijzigingen en verbeteringen aan doorgevoerd. Het gebouw is in 2007 integraal gerenoveerd, waarbij onder andere de oost- en westvleugel geheel opnieuw zijn ingericht en op de zuidvleugel een extra kantoorlaag is aangebracht. Nadat Aronsohn Management eerder al de renovatie van de hoogbouw en de nieuwbouw van de laagbouw had begeleid, heeft Aronsohn ook voor de renovatie van de Vliegtuighal het projectmanagement verzorgd.

Hoewel de vliegtuighal technisch voldoet bleek dat de beschikbare laboratoriumcapaciteit door continue groei in de personele omvang onvoldoende was. Een verdubbeling van de huidige capaciteit was gewenst. Na een variantenstudie door TU Delft FMVG is gekozen om het huidige fysisch lab te combineren tot een chemisch lab van circa 400 m2 en een nieuw fysisch lab van circa 300 m2 te realiseren.

Aronsohn heeft in samenwerking met Deerns Nederland een haalbaarheidsstudie gedaan en een PvE opgesteld. Hieruit bleek dat de uitbreiding mogelijk was, maar alleen met forse constructieve ingrepen. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt, dat is aanbesteed. In verband met afspraken over nieuwe onderzoeken kenden zowel het ontwerp, de aanbesteding, als de uitvoering een strakke deadline.

Aronsohn bewaakte als directievoerder deze deadline en zorgde ervoor dat de uitvoerende partijen zich hielden aan de gemaakte afspraken.

Meer over dit project?

Neem contact op met Arie van der Ven

Bruto-vloeroppervlak

700 m2

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Opstellen PvE
Bouwkostenadvies
Directievoering

Publicaties & prijzen