Constructie

Sassenheim

Opdrachtgever

Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim

Architect

EGM Architecten

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2011
Projectnr. 9063

Uitbreiding Forensisch Centrum Teylingereind

De Balk, het Hoefijzer en BBI

De uitbreiding Forensisch Centrum Teylingereind betreft 2 grote bouwvolumes (bouwdeel “De Balk” en bouwdeel “Het Hoefijzer”) binnen de ringmuur-beveiliging van het centrum en 4 kleinere bouwvolumes (bouwdeel “BBI”) binnen een verminderd beveiligde omheining.

Het bouwdeel “de Balk” betreft een langwerpig gebouw (lengte 115 meter) van 4 bouwlagen. Dragende prefab gevelelementen met kanaalplaatvloeren. Rondom de stabiliteitskernen zijn breedplaatvloeren toegepast ten behoeve van krachtsinleiding in betonnen stabiliteitskernen. Als fundering zijn mortelschroefpalen toegepast in verband met sterk wissende draagkrachtige grondlagen.

Het bouwdeel “het Hoefijzer” bestaat uit een hoefijzervormige bebouwing van 2 lagen. Prefab betonnen gevelelementen en stabiliteitswanden, in werk gestorte verdiepingsvloeren. Langs de vides worden de vloeren gedragen op een staalconstructie. Als fundering zijn prefab betonpalen toegepast.

De 4 kleinere bouwvolumes (bouwdeel “BBI”) hebben een gelijke constructieopzet als bouwdeel “het Hoefijzer”. Om de nieuwe bouwdelen “de Balk” en “het Hoefijzer” binnen de ringmuurbeveiliging te kunnen realiseren, is de bestaande ringmuur uitgebreid en is een gedeelte van de bestaande ringmuur verwijderd na het gereedkomen van de nieuwbouw.

Tijdens de gehele ontwerp- en uitvoeringsfase is vanuit alle disciplines speciale aandacht besteed aan het in stand houden van de bestaande beveiliging.

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Bruto-vloeroppervlak

14.500 m2

Bouwsom totaal

€ 37.200.000,-

Bouwsom constructie

€   5.260.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen

Publicaties & prijzen