Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

Maarsen Bouw en Ontwikkeling (MBO) / Westerlaan CV

Architect

Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2008
Projectnr. 8488

Parkeergarage Westerlaan, onder het “Park”, Rotterdam

Ondergrondse garage

In het kader van de totale renovatie en reconstructie van het voormalige complex van Van Ommeren heeft Aronsohn de opdracht gekregen om een ondergrondse garage te ontwerpen en te detailleren in de zone tussen de nieuwe laagbouw en het park aan de Euromast.

De verlegde Westerlaan is over het oostelijke dek van de garage aangelegd en op het westelijke deel van de garage is een uitbreiding van het park. De belastingen daarbij bedragen resp. verkeersklasse 60 met 0,5 meter zand of maximaal 1,5 meter grond.
De bouwput grensde aan de oostkant op 2,7 meter afstand van de bestaande bebouwing en aan de zuidkant ligt de Maasoever op 35 meter.
Voor de bouwput, 103×33 m2, is een gesloten kuip gerealiseerd met een bodem van onderwaterbeton, zodat de bemalingsinvloeden op de omgeving nihil waren.
Na een ontgraving, in den droge tot aan het grondwaterniveau en in de natte tot NAP – 8,4 meter zijn palen van het type Vibro-Combi geheid en is een laag onderwaterbeton van 1,4 meter dikte gestort. Alles uitgevoerd met een over de damwand rijdende traverse kraan.
Vervolgens kon de put worden drooggemaakt en is de constructieve betonvloer (d=0,7 meter) als basis voor het skelet aangelegd. Om de krimp van de keldervloer en het risico op scheurvorming te beperken is een leidingsysteem voor koelwater in het hart van de vloer opgenomen. Deze vloer is verankerd aan de damwanden, die daarmee een definitieve functie als kelder wand kregen. De naden tussen de planken zijn geheel afgelast ten behoeve van de waterdichtheid.
Het skelet is met een maximale toepassing van prefab beton opgebouwd. Prefab kolommen en wanden, balkbodems en breedplaten met in het werk gestorte druklagen. Voor het dek moest hierbij rekening worden gehouden met de extreme bovenbelastingen. De horizontale krachten uit de omringende grondmassieven worden via de vloeren tegen elkaar afgestempeld.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

Parkeervloeren 9.800 m2 bvo,
ongeveer 350 auto’s

Bouwsom totaal

€ 8.340.000,-

Bouwsom constructie

Expertises

Constructief ontwerp en uitwerking
Toezicht en directievoering

Publicaties & prijzen

Wan Healthcare Award 2014 Built Category