Constructie

Dinteloord

Opdrachtgever

Coöperatie Royal Cosun U.A.

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Installatie

Imtech

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

april 2017
Projectnr. 9960

Nieuwbouw Royal Cosun Dinteloord

Verbinding van natuur, techniek en wetenschap

Hurks Bouw was penvoerder van een consortium met Ector Hoogstad Architecten, Imtech en Arcadis dat de Design, Build & Maintain-opgave voor het nieuwe Cosun Food Technology Centre (CFTC) van Royal Cosun in Dinteloord heeft verworven op basis van een Voorlopig Ontwerp.

Aronsohn Constructies was samen met Hurks Prefab verantwoordelijk voor de uitwerking van de hoofddraagconstructie vanaf het DO. De opdracht vertegenwoordigde een waarde van ruim 15 miljoen euro voor engineering, bouw en vijftien jaar onderhoud.

De nieuwbouw van het innovatiecentrum betreft 6.800 m2 bvo voor laboratoria, een proeffabriek (pilothal) en een ontvangstruimte. Het is gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, het bedrijventerrein bij de fabriek van Suiker Unie in Dinteloord. Daarmee speelt Cosun in op haar ambitie om nieuwe producten en toepassingen verder te ontwikkelen op basis van plantaardige grondstoffen en productieprocessen te optimaliseren. Op deze terreinen ontwikkelt, bundelt en deelt CFTC essentiële kennis en expertise binnen Cosun.

Innovatiecentrum

Het innovatiecentrum is de plek waar de medewerkers in een perfecte werkomgeving samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Tegelijk vormt het gebouw, zowel naar bezoekers toe als voor de buitenwacht een visitekaartje van de coöperatie. Het gebouw laat daarom zien waar Royal Cosun voor staat: de verbinding van natuur, techniek en wetenschap tot een integraal proces van grote economische en maatschappelijke waarde. Het ontwerp is enerzijds rationeel, slim, duurzaam, praktisch en zeer flexibel; anderzijds warm, vriendelijk en uitnodigend. Het gebouw heeft een kenmerkende en herkenbare vorm die letterlijk en figuurlijk de verbinding zoekt met het landschap, gematerialiseerd met deels “aardse” materialen en gedeeltelijk met “high-tech” materialen als metaal en glas.

Het gebouw is grofweg opgedeeld in 2 delen, die een stramien ten opzichte van elkaar verschoven staan; een 3 bouwlagen (verdiepingshoogte 4,5 meter) hoog gedeelte voor kantoren, laboratoria en restaurant verdeeld in 3 beuken van 12,6 meter – 10,8 meter – 12,6 meter en de Pilothal voor proefopstellingen en experimenten verdeeld in een hal van 22 meter breed en een 2-laags deel met een breedte van 12,6 meter.

Constructie

De hoofddraagconstructie bestaat uit een in het werk gestorte betonnen fundering op prefab heipalen met een begane grondvloer van geïsoleerde kanaalplaatvloeren. Onderkant fundering is gelijk aan het aanwezige maaiveld en de begane grondvloer bevindt zich 1,3 meter boven maaiveld. Voor een optimale flexibiliteit is de constructie ontworpen op hoge veranderlijke belastingen; 10 kN/m2 voor laboratoria en 25 kN/m2 voor de Pilothal.

De constructie van het hoge deel is opgebouwd uit PI-vormige prefab betonnen portalen en kanaalplaatvloeren. De constructie van de pilothal bestaat uit prefab betonnen kolommen, balken en heeft een dak van TT elementen om de overspanning van 22 meter mogelijk te maken. Het 2-laagse gedeelte van de Pilothal heeft een vergelijkbare constructie als het hoge deel.

De stabiliteit is in hoofdzaak verzorgd door de prefab betonnen portalen in de lengterichting en prefab betonnen wandschijven in de breedterichting.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

6.800 m2

Bouwsom totaal

€ 15.000.000,-

Bouwsom constructie

Expertises

Constructief ontwerp
DO
Uitwerking UO voor aannemer in DBM contract

Publicaties & prijzen