Constructie

Hilversum

Opdrachtgever

NIBG Hilversum

Architect

Neutelings Riedijk Architecten

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2006
Projectnr. 8000

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid beheert 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. De collecties omvatten meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. Het markante pand met zijn unieke glasgevel is ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten

In het mediapark te Hilversum bevindt zich het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In het gebouw bevinden zich musea, ruimtes voor educatieve doeleinden, kantoren en depots. Hier worden de beeld- en geluiddragers van alle Nederlandse opnamen ondergebracht. Het volledige archief is onder het maaiveld gerealiseerd. De reden hiervoor is dat de temperatuur daar redelijk constant is en niet sterk fluctueert zoals bij bouwen boven de grond. Hierdoor komt de helft van het volume onder het maaiveld, resulterend in een kelder tot circa 20 meter onder het maaiveld en 10 meter onder het grondwater.

De ondergrond bestaat uit zand waardoor geen paalfunderingen nodig zijn. Daarentegen is het bouwen beneden de grondwaterspiegel veel gecompliceerder omdat dit zand zeer waterdoorlatend is. De bouwput is gerealiseerd door een diepwand (dit is een betonwand van 80 cm dik ter plaatse in een sleuf in de grond gestort) aan te brengen rondom de kelder. Door binnen deze wand de grond in den natte weg te zuigen, vervolgens onderwaterbeton te storten is een droge betonnen kuip verkregen waarbinnen de kelder is gebouwd. Tussen de diepwand en de kelderwanden blijft een luchtspouw aanwezig, zodat tegen de kelderwanden geen waterdruk staat. De bovenbouw bestaat hoofdzakelijk uit betonconstructies, waarbij deels gebruik is gemaakt van voorgespannen prefab brugliggers teneinde zeer grote vloeroverspanningen mogelijk te maken.

Lees hier meer over het NIBG.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

30.000 m2 bvo

Bouwsom totaal

€ 40.000000,-

Bouwsom constructie

€ 12.000.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestek- en detailtekeningen

 

Publicaties & prijzen