Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

Maasstede Vastgoedontwikkeling v.o.f.

Architect

ZZDP Architecten

Installatie

Adviesbureau G. Wickerhoff B.V.

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2013
Projectnr. 9415

Hotel &  Kantoor Blaak

Bouwen op de Willemsspoortunnel

Op de locatie van het voormalige Blaakstation en grotendeels op de aanwezige Willemsspoortunnel is een kantoor en een hotel gerealiseerd met een gezamenlijke ondergrondse parkeergarage.

De locatie bracht veel aanvullende constructieve eisen met zich mee vanwege de aanwezigheid rondom en ondergelegen belendingen.

Ten behoeve van het bouwen op de spoortunnel zijn akoestische ontkoppelingen opgenomen in de constructie teneinde contactgeluiden in het gebruik als gevolg van het treinverkeer te voorkomen. Voor de start van de uitvoering is een vergunningstraject doorlopen in het kader van de Spoorwegwet, hierbij zijn alle gevolgen van het beoogd bouwen voor de Willemsspoortunnel met betrekking tot krachten en vervormingen inzichtelijk gemaakt en heeft afstemming plaatsgevonden over het toe te passen monitoringssysteem tijdens de realisatie. De kelder is veelvuldig gedilateerd teneinde de waterdichtheid van alle afzonderlijk en op verschillende wijze gefundeerde delen te kunnen realiseren. De bovenbouw van zowel het kantoor als het hotel bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren. Bij het hotel is op de eerste verdieping een overdrachtsconstructie in de vorm van vakwerken ontworpen teneinde de ideale constructieve structuur voor een flexibel hotel aan te laten sluiten op de destijds uitgevoerde voorinvesteringen op de Willemsspoortunnel.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

14.550 m2

Bouwsom totaal

€ 16.400.000,-

Bouwsom constructie

€   4.500.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen
Verzorgen vergunningstraject spoorwegwet
Voeren van constructief toezicht

Publicaties & prijzen