Constructie

Heerhugowaard

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Architect

Rudy Uytenhaak Architectenbureau b.v.

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2011
Projectnr. 9165

Hoogheemraadschap HHNK

Een centraal gelegen kantoor

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bouwde een nieuw kantoor in Heerhugowaard. Een centraal kantoor in het midden van het werkgebied van het hoogheemraadschap.

Het hoogheemraadschap wilde in het nieuwe gebouw tot uiting laten komen dat het een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van milieu, ecologie en duurzaamheid. Het gebouw is ontworpen door Rudy Uytenhaak Architecten.

Na diverse fusies is in 2003 het HHNK ontstaan. Vanwege de behoefte aan een centrale huisvesting is besloten tot nieuwbouw in Heerhugowaard. De vanuit de organisatie aanwezige aandacht voor de aspecten milieu, ecologie, transparantie en duurzaamheid gelden als speerpunt voor het ontwerp van het kantoor.

De kantoorruimten op laag twee en drie zijn kolomvrij uitgevoerd met wingvloeren. Middels betonkernactivering worden de vloeren als duurzaam onderdeel van het energieconcept ingezet. Vanuit een verlaagde gangzone worden alle installaties via de vloer in de ruimte gebracht met een vrij indeelbaarheid op een raster van 1.200 mm. De benodigde energie voor de in het ontwerp geïntegreerde waterpartijen op en in het gebouw wordt duurzaam verkregen middels een op het dak geplaatste windturbine.

Kenmerkend voor het ontwerp is het grote overstek aan de voorzijde van het gebouw. Bij de start van het voorlopig ontwerp is uitvoerig aandacht besteed aan de keuze van vloersystemen in relatie tot de benodigde hoeveelheid staal in de gevelvakwerken. Maar ook is onderzoek gedaan naar de positie van de ondersteuningen en de massa van het vloersysteem. Dankzij dit vroegtijdig onderzoek is het mogelijk geweest om voor dit complexe project de constructieve bouwkosten efficiënt en doeltreffend te bewaken en bij te sturen zonder afbreuk te doen aan de architectonische kwaliteit van het plan.

Meer over dit project?

Neem contact op met Kees de Koning

Bruto-vloeroppervlak

10.400 m2

Bouwsom totaal

€ 21.300.000,-

Bouwsom constructie

€   5.800.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestekdetail- en uitvoeringsontwerp
Kostenramingen

Publicaties & prijzen