Constructie

Apeldoorn

Opdrachtgever

Politie Noord- en Oost-Gelderland

Architect

Bonnema architecten

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2008
Projectnr. 8600

Hoofdbureau Politie en Brandweer

Het complex bestaat uit 2 kantoorvleugels en een onderbouw die als een ruggengraat onder de gebouwen ligt.

De onderbouw is overwegend transparant, maar niet bij de delen waarin de meldkamer en het cellencomplex zijn ondergebracht

De fundering bestaat uit zeer korte (5 meter lang) voorgespannen prefab palen. Als gevolg van de zeer hoge kolomlasten was deze funderingswijze een betere keuze, dan een fundering op staal. De zettingverschillen die bij een fundering op staal kunnen ontstaan zijn bij een heel stijf gebouw niet aantrekkelijk. De kantoorvleugels hebben verschillende hoogten en zijn over de helft van de lengte getrapt. De hoge vleugel is 45 meter hoog en heeft 9 verdiepingen en een set back op de 6de verdieping.

De laagste vleugel is 35 meter hoog, heeft 7 verdiepingen en een set back op de 4de verdieping. De vleugels hebben de voor deze architect kenmerkende constructie, namelijk een kolomvrije overspanning van 14,4 meter en dragende betongevels met relatief kleine raamopeningen. De vleugel wordt onder niveau 2 (is op 13 meter hoogte) gedragen door kolommen met een onderlinge afstand in het gevelvlak van 10,8 meter. Hierdoor ontstaat het interessante constructieve probleem hoe de enorme verticale belasting uit de 240 mm dikke gevelelementen in de kolom moet worden gevoerd en anderzijds de vloer op 13 meter hoog moet worden gemaakt.


Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Omvang:

20.500 m2 bvo

Bouwsom totaal

€ 30.000.000,-

Bouwsom constructie

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen.

Publicaties & prijzen