Bouwmanagement

Eindhoven

Opdrachtgever

TU/e afdeling Vastgoed

Architect

OD 205, Delft

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

1997
Projectnr. 6823

Faculteit Scheikundige Technologie TU/E

H-vormig gebouw

Voor de nieuwe huisvesting van de Faculteit Scheikundige Technologie op het terrein van de TU Eindhoven is in de initiatief-fase een afweging gemaakt tussen renovatie van de bestaande gebouwen en nieuwbouw.

Door de hoge eisen die gesteld worden aan laboratoriumgebouwen en op basis van financiële haalbaarheidsstudies is gekozen voor nieuwbouw.

Het gebouw heeft een H-vorm; beide poten van de “H” hebben in het midden een gang met de ene zijde kantoren en aan de andere zijde laboratoria. Bouwkundige werken, constructies, W- en E-installaties en laboratoriuminrichtingen zijn integraal meegenomen in het ontwerp, zodanig dat alle disciplines op elkaar aansluiten. Hierdoor is het gebouw, hoewel het veel gebruikersspecifieke onderdelen kent, zoveel mogelijk universeel. Het ontwerp van de flexibele kantoorruimte kenmerkt zich door een centrale multifunctionele hal voor presentaties etc. die ook als ontmoetingsplek voor de gebruikers van het gebouw dienst doet. De totale gerealiseerde oppervlakte bedraagt 32.000 m2 BVO.

Meer over dit project?

Neem contact op met Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

32.000 m2

Bouwsom totaal

€ 29.500.000,-

Bouwsom constructie

Expertises

Bouwmanagement Europese aanbestedingen
Uitvoerende partijen
Constructies toezicht

Publicaties & prijzen