19 October 1988 Publicaties

Realkalisatie van gecarbonateerd beton via elktro-osmose

Cement 1988, nr. 11

Auteurs: ing. P. Winkelman, ir. C.J.J. Rijnen e.a.

 

 

 

Meer