25 October 2021 Blogs

Op weg naar circulaire bouweconomie met duurzaamheidskeurmerk BREEAM

Duurzaam bouwen alleen is niet meer toereikend om mondiale uitdagingen rond klimaat, milieu en schaarste van grondstoffen het hoofd te bieden. In Nederland willen we naar een 100% circulaire bouweconomie in 2050. Een terrein waar wij met Aronsohn graag voor de muziek uitlopen. Bij Aronsohn ijveren we voor uitbreidbare, toekomstbestendige en circulaire constructies met minimaal materiaalgebruik. En met onze expertise in Breeam-certificering houden we niet alleen onszelf bij de les, maar brengen we duurzaamheid ook bij opdrachtgevers naar een ‘next level’.

Als ingenieursbureau willen we duurzaam bijdragen aan de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van een duurzame gebouwde omgeving. Het is de leidraad bij alles wat we bij Aronsohn dagelijks bedenken, adviseren en ontwerpen. We beseffen dat inzetten op duurzaamheid en circulariteit eisen stelt aan iedere fase van het ontwikkel- en bouwproces. Maar hoe pas je dit toe in bouwprojecten en hoe maak je het meetbaar…?

Een betrouwbare en breed gedragen methodiek om projecten te beoordelen op integrale duurzaamheid is Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment). Een duurzaamheids­keurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. Vandaar Breeam-NL.

Efficiënt materiaalgebruik bevorderen

Vorig jaar zag Breeam Nieuwbouw 2020 het licht, een nieuwe versie die circulariteit meetbaar en inzichtelijk maakt in de duurzaamheidsprestaties van nieuwbouwprojecten.

Levenscycluskostenanalyse. Materialenpaspoort. Het voert te ver om hier alle beoordelingskwesties uiteen te zetten. In grote lijnen onderscheidt Breeam negen duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Breeam-NL stimuleert en waardeert maatregelen die efficiënt materiaalgebruik bevorderen. Denk aan slimme technieken die materiaalverlies en afval op de bouwplaats reduceren. Maar ook het gebruik van materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact tijdens de levenscyclus van een gebouw. In hoeverre zijn de materialen duurzaam en eenvoudig opnieuw inzetbaar of demonteerbaar? En hoe toekomstbestendig is het ontwerp? Immers, een flexibel, eenvoudig aan te passen gebouw met een maximale levensduur is nog altijd de beste remedie tegen onnodig materiaalgebruik in de toekomst.

Verantwoord materiaalgebruik scoort

Ook als het gaat om de herkomst van materialen luidt het credo: Hoe duurzamer, hoe beter. Zo waardeert Breeam-NL het gebruik van materialen uit hernieuwbare bronnen. Bijvoorbeeld hout of bamboe uit duurzaam beheerde bossen. Een percentage van minimaal 52% aan verantwoorde materialen in een gebouw stuwt de Breeam-score omhoog. Wie alle onderdelen in iedere levensfase van een gebouw goed opvolgt, werkt mee aan een steeds meer circulaire Nederlandse bouweconomie. Maar onthoud dat het middel nooit belangrijker is dan het doel! Aronsohn hecht eraan om met een integrale benadering te komen tot de beste oplossing voor ieder project. Met onze Breeam-expertise helpen wij opdrachtgevers om hun duurzaamheidsambitie in projecten te integreren en te realiseren. We gaan in gesprek en brengen focus en helderheid binnen het containerbegrip duurzaamheid.

BREEAM Award

Tot slot is het aardig om te vermelden dat het ontwerp van Triodos Bank De Reehorst afgelopen voorjaar internationale erkenning kreeg. Het nieuwe, bijzonder duurzame gebouw in Driebergen sleepte de prestigieuze Breeam Award in de wacht in de categorie Commercial – Post construction. De jury roemde vooral de houten constructie: “This building stood out to the judges by impressively being fully demountable with its circular potential. The adoption of a timber structure helps to contribute to less embodied carbon and is recyclable”. Aronsohn Constructies verzorgde het complete constructieve ontwerp en bestek, alsmede detailtekeningen en -berekeningen. Een prachtige opsteker!

Meer weten?

ing. Peter van den Broek
Duurzaamheidsexpert constructies
vandenbroek@aronsohn.nl

ing. Robin Seedorf
BREAAM-expert
seedorf@aronsohn.nl

 

 

 

Meer