18 May 2020 Nieuws

Nieuwbouw MR-Linac Radbouwumc Nijmegen

Radbouwumc

Eind april is de nieuwe MR-Linac van het Radboudumc geplaatst in de bestaande bunker. De MR-Linac  is een combinatie tussen een MRI-scanner en een bestralingsapparaat. Kankerpatiënten kunnen daarmee veel gerichter worden behandeld. Om dit mogelijk te maken, moest de bestaande betonnen bunker ingrijpend worden aangepast. Aronsohn Constructies heeft, in opdracht van het Radboudumc, de constructieve ingrepen uitgewerkt van haalbaarheidsstudie tot en met uitvoeringsgereed ontwerp. Het ontwerp is verzorgd door EGM Architecten. Royal HaskoningDHV is betrokken bij het project als installatieadviseur.

De constructieve ingrepen bestonden uit het verwijderen van het bestaande dek om de daaronder liggende, dragende betonwanden en een deel van de constructieve vloer te kunnen verwijderen. Na gedeeltelijke sloop van de bunker, uitgevoerd door Dusseldorp, is de nieuwe constructie in de bunker gerealiseerd door Sprangers. Nieuwe funderingspalen, betonwanden en een nieuwe dek zijn in een korte tijd gerealiseerd, zodat precies volgens planning de MR-Linac ingehesen kon worden. Na inhijsen van deze bijzondere machine, werd het dek dichtgelegd met prefab betonplaten zodat in de toekomst de sparing in het dak eenvoudig opengemaakt kan worden voor het uit- en inhijsen van grote componenten. Een bijzonderheid aan deze betonconstructie is de toepassing van glasvezelwapening in het beton om verstoring van het magnetische veld van de MR-Linac te voorkomen.

De MR-Linac zal in het najaar in gebruik genomen worden. In juni wordt de bestralingsbundel aangezet en eind juli het magneetveld. Daarna zullen nog allerlei technische en klinische tests worden gedaan.

Meer