13 June 2022 Blogs

Nieuwbouw Huis voor de Stad Helmond

In opdracht van de gemeente Helmond heeft Aronsohn Constructies in een Total Engineeringsteam het constructief ontwerp voor het nieuwe Huis voor de stad Helmond gemaakt. Het team, bestaande uit Kraaijvanger Architects, Valstar Simonis, DGMR en abcnova B.V., heeft het ontwerp van SO t/m UO uitgewerkt. 

Het nieuwe gebouw komt op de locatie van het oude stadhuis. Voor de start van het ontwerp is gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande gebouwen te kunnen hergebruiken.

Hergebruik van bouwdelen

Het stadhuis bestond vroeger uit meerdere bouwdelen die gefaseerd zijn gebouwd. Uit dit onderzoek bleek dat één van de oude bouwdelen zowel wat betreft vorm, structuur en kolomposities goed te integreren is in het nieuwe ontwerp.

Ook de constructieve opzet door middel van een regelmatige kolomstructuur zonder dragende gevels geeft een grote indelingsvrijheid. Dat maakte dit bouwdeel uitermate geschikt voor hergebruik en integratie in het nieuwe ontwerp. Voor die bouwdelen die niet hergebruikt konden worden én het volledige afbouwpakket in de gebouwen, is vervolgens gekozen voor circulaire sloop. Uiteindelijk is 99,2% van alle materialen geoogst en geschikt gemaakt voor hergebruik door de aannemer Heezen Sloopwerken. De laatste 0,8% betrof asbest en is uiteraard gesaneerd.

Bijzondere constructies

Het bestaande bouwblok is als basis gebruikt voor het verdere ontwerp. Op een afstand van ongeveer 18 meter is een kopie van dit blok geplaatst: een robuust betonnen casco met dezelfde regelmatige kolomstructuur zonder dragende gevels.

De ruimte tussen de twee blokken is opgevuld door bijzondere constructies, welke als het ware tussen de twee robuuste betonconstructie in geklemd zitten. Aan de ene zijde is sprake van het fraai opengewerkte trappenlandschap met een combinatie van houtconstructies met staal.

Aan de andere zijde is de raadzaal gepositioneerd met een twee keer zo hoge verdiepingshoogte. In het midden van het gebouw is het centrale atrium met een volledig glazen dak. In dit atrium is veel ruimte voor licht en groen.

Momenteel is het project in uitvoering en zijn de drie aannemers (Mertens, Equans en Croonwolter & Dros) volop bezig. De oude gebouwen zijn gesloopt, het te handhaven bouwdeel is leeg gesloopt tot op het constructieve casco. De funderingspalen zijn aangebracht en de funderingsbalken worden momenteel gestort.

Lees ook een publicatie in het vakblad Cement geschreven door:
ir. M.G.M. Schamp en eveneens ir. S.H.F.M. Taris

Impressiefoto’s en tekening: Kraaijvanger Architects.

ir. Stephan Taris

Projectleider | Aronsohn Constructies

Neem contact op

Meer